Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Uluslararası Hassas ve Stratejik Sularda Petrol Döküntü Riskleri Semineri düzenlendi

16 Kasım 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EMSA (Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) tarafından akredite edilmiş ve tüm Avrupa’daki Petrol ve Kimyasal Kirliliğine Müdahale Firmalarını tek çatı altına toplayan bir örgüt olan Eurospill (Petrol ve Kimyasal Kirliliğine Müdahale Organizasyonu) işbirliği ile 14-15 Kasım 2011 tarihlerinde “I. Uluslararası Hassas ve Stratejik Sularda Petrol Döküntüsü Riskleri” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminere Çevre Yönetimi Genel Müdür Recep Şahin ile Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Afire Sever’in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 250 konuk katıldı.

Seminerde Acil durumlarda hazırlıklı olma ve planlama, Acil müdahalede yeni teknikler, Açık denizlerde petrol arama faaliyetleri, Uluslararası ve bölgesel acil müdahale deneyimleri ve işbirliği çalışmaları ile Zararların tespiti, tazmini ve rehabilitasyon konuları ele alındı.

iki gün süren seminerde birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş tarafından stant kurulurken seminerin ikinci günü öğleden sonra ekipman ve malzeme tanıtımı adı altında bir müdahale gösterisi yapıldı.

Ülkemiz Denizlerinin Gemi Ve Kıyı Tesisi Kaynaklı Kirlenme Riski İle Karşı Karşıya Kalabilir

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep ŞAHİNSeminerin açılışında bir konuşma yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerinin ulaşım, balıkçılık, yüzme suyu alanları, turizm aktiviteleri gibi hem rekreasyonel hem de ticari pek çok amaca hizmet ettiğini söyledi. Şahin, İstanbul Boğazından yılda 60.000, Çanakkale boğazından ise yılda 55.000 gemi geçişi olması, 500’e yakın kıyı tesisine sahip olmamız, denizlerimizde gerçekleştirilen petrol arama faaliyetleri ve petrol boru hatları sebebi ile ülkemiz denizlerinin gemi ve kıyı tesisi kaynaklı kirlenme riski ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda; Kıyı tesisi kaynaklı deniz kirliliği risklerini ortaya koymak ve bu risklerin azaltılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığın Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlaması gereken 223 tane kıyı tesisi belirlendiğini söyleyen Şahin, bu kıyı tesislerine ait 200 adet risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının Bakanlık onaylandığını vurguladı. Recep Şahin sözlerine şöyle devam etti;

“Gemilerden kaynaklı deniz kirliliği risklerinin belirlenmesi, bu risklerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve gerek 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gerekse de uluslar arası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluşların da katkılarıyla “Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları hazırlanmıştır”.

Planlar ile; 5312 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki petrol ve diğer zararlı maddelerle oluşacak deniz kirlenmesine kısa sürede ve etkin müdahale için gerekli sayıda ve miktarda araç, ekipman, malzeme ve personel ile kirlenmeye müdahale için en uygun yöntemler belirlenmiştir. “

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır