Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
YÖNETİM KADROSU

Genel Müdür 

Recep AKDENİZ

Tel: +90 312 474 03 37 - 38

E-posta: recep.akdeniz@csb.gov.tr

 

Genel Müdür Yardımcısı

Gürsel ERUL

Tel: +90 312 474 03 10

E-posta: gursel.erul@csb.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı

Sebahattin DÖKMECİ

Tel: +90 312 474 03 26

E-posta: sebahattin.dokmeci@csb.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı

Mahmut EMİRDOĞAN

Tel: +90 312 474 03 19

E-posta: mahmut.emirdogan@csb.gov.tr

Yönetim Hizmetleri ve Finansman

Dairesi Başkanı

Uğur Şükrü BIYIKLIOĞLU

Tel: +90 312 474 03 24

E-posta: usukru.biyiklioglu@csb.gov.tr

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi

Dairesi Başkanı

Sabriye AYHAN

Tel: +90 312 474 03 15-16

E-posta: sabriye.ayhan@csb.gov.tr

Sıfır Atık Uygulamaları

Dairesi Başkanı

Okan BAHRİOĞLU

Tel: +90 312 474 03 15-16

E-posta: okan.bahrioglu@csb.gov.tr

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Dairesi Başkanı

Vildan BÖLÜKBAŞI ATAY

Tel: +90 312 474 03 15-16

E-posta: vildan.bolukbasi@csb.gov.tr

Kimyasallar Yönetimi

Dairesi Başkanı

Nihat YAMAN

Tel: +90 312 474 03 21

E-posta: nihat.yaman@csb.gov.tr

Hava Yönetimi

Dairesi Başkanı

İrde ÇETİNTÜRK GÜRTEPE

Tel: +90 312 474 03 40

E-posta: irde.gurtepe@csb.gov.tr

Su ve Toprak Yönetimi

Dairesi Başkanı

Menderes İŞÇEN

Tel: +90 312 474 03 32-34

E-posta: menderes.iscen@csb.gov.tr