Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Rehber Dokümanlar

Kılavuzlar

Kitap ve El Kitapları

Kılavuz ve Rehberler

ATIK YÖNETİMİ

Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu

- Cilt I
- Cilt II
- Cilt III

Rehber Dokümanlar

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mobilya İmalatı Kılavuzu

Atık Akü Geri kazanım Kılavuzu

Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımı Kılavuzu

Beyaz Eşya Sanayi Kılavuzu

Birincil ve İkincil Alüminyum Üretimi Kılavuzu

Boya Üretimi Kılavuzu

Boyama Vernikleme Kılavuzu

Demir Çelik Sanayi Kılavuzu

Demir Döküm Sanayi Kılavuzu

Deri Sektörü Kılavuzu

Döküm Sektörü Kılavuzu

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Galvaniz Kaplama Kılavuzu

Geri Kazanım ve Biz

İlaç Sanayi Kılavuzu

Metal Kaplama Kılavuzu

Metal Sektörü Kılavuzu

Organik Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosit Üretimi Sektörü Kılavuzu

Oto Tamirhaneleri Kılavuzu

Otomotiv Sanayi Kılavuzu

Petrokimya Kılavuzu

Petrol Rafinasyonu Kılavuzu

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Kılavuzu

Termik Santraller Kılavuzu

- TABS Kılavuzu

- Kütle Denge Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

-Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi

-Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Kılavuzu

-Biyogaz kılavuzu

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Rehber Dokümanlar

Kılavuzlar

Kitap ve El Kitapları

 

HAVA YÖNETİMİ

Dosyaları indirmek için linklere sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçeneğini kullanabilirsiniz. 

Genelgeler

 

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge - Ek-1 2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur

Mahallli İdareler Seçimleri

2014/01

04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları”  2015/5993
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  25.03.2019 tarihli ve 66745475-145.07-71201 sayılı Olur

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi 2013/12
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9

 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi'nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi 2006/15
Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik belgesi Genelgesi 2015/6
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar 2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar  
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi - (Ekler) 2018/2

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (RG: 07.10.2013-28788)

2013/11

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 2016/1
Halon Genelgesi 2007/4