Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Hava Yönetimi Dairesi

Hava Kalitesi Değerlendirme

Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri - National Air Pollutants Emission Inventory

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır. “Resmi İstatistik Programı 2007-2011” ile Türkiye İstatistik Sistemi’nde programlı döneme geçilmiştir. İkinci Resmi İstatistik Programı 2012-2016, üçüncü Resmi İstatistik Programı 2017-2021 yıllarını kapsamaktadır.

Veri yayımlama takvimi içinde istatistiklerin yayınlanma tarihleri ile birlikte yayınlanmış istatistiklere de erişilebilinmektedir. (http://www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul#tb1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012-2016 Resmi İstatistik Programı kapsamında; Hava, Gürültü ve İklim İstatistikleri başlığı altında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı itibariyle hesaplanmaya başlanılmış olan “Hava Kirletici Emisyonu İstatistikleri” yıllık olarak raporlanmaktadır. İstatistikler ile ilgili detaylar aşağıdaki linkte yer almaktadır:

http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/63-hava-g%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC-ve-iklim-istatistikleri

Ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler (United Nations) Avrupa Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Europe) Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi (UNECE-CLRTAP) çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı itibariyle hazırlanan Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri ve Bilgilendirici Envanter Raporlarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmektedir.

http://cdr.eionet.europa.eu/tr/un/clrtap/ 

(Avrupa Çevre Ajansı Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı web sayfası, raporlama dosyaları resmi kayıt arşividir.)

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2018_submissions/

(Emisyon Envanteri ve Projeksiyonlar Merkezi web sayfası, yıllık raporlamalar alfabetik sıralama ile kaydedilmektedir.)

Birleşmiş Milletler (United Nations) Avrupa Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Europe) Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi (UNECE-CLRTAP) ile ilgili detaylı bilgi için;http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html