Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Tebliğler

 

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri
Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1)
RG:29.12.2023-32414
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği RG:23.12.2022-32052
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ RG:20.03.2015-29301
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve 
İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
RG:06.07.2011-27986
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği RG:29.01.2009-27125
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği RG:20.06.2014-29036
Kompost Tebliği - Eki RG:05.03.2015-29286
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün 
Yönetimi Tebliği
- Eki
RG:10.10.2015-29498

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) RG:24.07.2007-26592
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) RG:05.06.2009-27249
Notification Regarding the Fees and Principles to be Implemented Within the Scope of the Regulation on Taking Waste from the ships and Waste Control (Notification No: 2009/3) (published on Official Gazette dated 05 June 2009 and number: 27249) RG:05.06.2009-27249
Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) RG:02.06.2008-26894
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği RG:06.11.2009-27398

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ RG:23.05.2019-30782
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği RG:20.03.2010-27527
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği RG:27.06.2009-27271
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği RG:10.10.2009-27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği RG:10.10.2009-27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ RG:27.12.2005-26036
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği RG:14.12.2011-28142