Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Çalıştaylar

 

25-27 Nisan 2017 Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Raporu için tıklayınız.

Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Raporu için tıklayınız.