Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Düzensiz depolama Sahaları Islah Edilecek…

28 Kasım 2011
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Türkiye’deki Düzensiz Depolama Sahalarının Yönetimi konulu proje ile Türkiye’deki düzensiz depolama sahalarının yönetimi konusunda ulusal strateji ve genel metodolojinin geliştirilmesi, eğitim desteği ile metodolojinin uygulanması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje çıktılarını; düzensiz depolama sahalarının kapatılması için genel metodolojinin ve ulusal stratejinin yer aldığı strateji dökümanları ve teknik kapasitenin geliştirilmesi oluşturuyor. Ayrıca, proje sonunda düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili mevzuat çalışması tamamlanacak.
 
Metan Gazı Emisyonları Azalacak
 
Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Destekleme Politikalarında Düzensiz ve Düzenli Depolama Sahalarından Kaynaklanan Metan Emisyonunun Belirlenmesi ve Azaltılması projesi ile de metan emisyonlarının belirlenmesi için metot geliştirilmesi ve uygulanması, Türkiye’deki düzenli ve düzensiz depolama sahalarından kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması için kılavuz hazırlanması hedefleniyor. Proje çıktılarını; ulusal strateji ve genel metodolojinin yer aldığı pratik uygulama kılavuzu ve hesaplama modelleri oluşturuyor.
 
Düzensiz depolama sahalarının ıslahı için yürütülen projelerin 2011 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Bu amaçla 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da “Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Destekleme Politikalarında Düzensiz ve Düzenli Depolama Sahalarından Kaynaklanan Metan Emisyonunun Belirlenmesi ve Azaltılması” projesi kapsamında bir eğitim çalışması düzenlendi. Eğitime Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, Şanlıurfa, Kırıkkale Belediyeleri ve Trabzon, Şanlıurfa ve Kırıkkale Belediyeler Birliği’nden ilgili teknik personel katılım sağladı.
 
Söz konusu eğitim çalışmasında proje kapsamında hazırlanan Türkiye’deki düzenli ve düzensiz depolama sahalarından kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması için pratik uygulama kılavuzu hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi ve hesaplama modelleri anlatıldı. Proje kapsamında hazırlanan kılavuz ve modellemenin tüm Türkiye’deki belediyeler tarafından kullanılabilir olması ve uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli eğitim çalışmaları yapılmaya devam edilecek.
 
Eğitimde “Türkiye’deki Düzensiz Depolama Sahalarının Yönetimi” projesi ile ilgili genel bilgilendirme yapılarak proje sonunda ilgili mevzuat çalışmasının tamamlanacağı ve böylelikle Türkiye’deki düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu çalışmalarına hız verileceğine dikkat çekildi.
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır