Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesinin Açılış Toplantısı Ankara Tübitak Başkanlığında Gerçekleştirildi.

21 Aralık 2018
Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesinin Açılış Toplantısı Ankara Tübitak Başkanlığında Gerçekleştirildi.
Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesinin Açılış Toplantısı Ankara Tübitak Başkanlığında Gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca projelendirilen ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen “Türkiye Deniz Stratejisinin Oluşturulması Projesi “ açılış Toplantısı 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara Tübitak Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sn. Banu BEHRAM KURAN ve TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü Müdürü Sn. Dr. Selma AYAZ tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra farklı üniversitelerin temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir katılım sağlanmıştır.

Bakanlığımız adına Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Banu BEHRAM KURAN açılış konuşmasında,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan denizlerimizin korunması amacıyla öncelikle ulusal, ardından da bölgesel sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yükümlülüklerimizin farkında olduğumuzu ifade ederek, AB çevre direktiflerine uyum sürecinde gelinen noktada bütünleşik çevre yönetimi uygulamalarına temel oluşturacak projelerin öncelikli olarak ele alındığını vurgulamıştır.

Sn. Banu BEHRAM KURAN konuşmalarında, “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi” nin, deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına yönelik, iyi çevresel durum hedeflerini temel alan bilgi ve önerilerin oluşturulup ortak planlama yapması gereken karar verici ve uygulayıcılara sunulması, bu yolla gerekli yönetim planlarının oluşturularak kıyı ve deniz kullanımlarının düzenlenmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir.

Proje ile;  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,  Avrupa Birliği gereklilikleri ve Bölgesel Deniz Sözleşmeleri sorumlulukları çerçevesinde; tüm Türkiye denizlerini kapsayacak; denizel alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile ilgili tüm boyutları içerisine alan bir araştırma, izleme, değerlendirme, sosyo-ekonomik analiz ve önlemler programlarını kapsayan ve ulusal deniz politikalarına yön veren bir “Ulusal Deniz Çevresi Stratejisinin ve Ulusal Deniz Çevresi Yönetim Eylem Planı” nın oluşturulması hedeflenmektedir.

Açılış konuşmaları sonrasında TÜBİTAK-MAM temsilcileri tarafından, proje tanıtımı sunumu yapılmış olup Projenin temel taşını oluşturan Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Uygulamalarındaki güncel durumla ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantı, soru-cevap ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme ile son bulmuştur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır