Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.

19 Aralık 2018
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun'da Gerçekleştirildi.

Hava kalitesi yönetiminde ortak veri tabanı ve karar destek aracı olarak geliştirilen Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı 2017 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında hizmet veriyor. “Hava Emisyon Yönetim Portalı” ile; kirletici kaynaklardan veri toplanıp, emisyon miktarları hesaplanarak emisyonların 1km*1km zamansal ve mekânsal çözünürlük ile dünyada örnek teşkil edecek şekilde Unix tabanlı hava kalitesi modeli uzaktan çalıştırılarak haritalar hazırlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan “Hava Emisyon Yönetimi Portalının Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 27.06.2018 tarihinde imzalanan protokol ile başladı. Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması ve HEY Portalının doğru ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetim Dairesi Başkanlığı, Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Yürütücülüğü ile, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi, bu merkeze bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile ilgili Belediyeler ve Üniversitelerin de katılımlarıyla Samsun ilinde 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda, katılımcılara “Hava Kalitesi Yönetimi”, “Emisyon Envanterleri ve Hava Kalitesi Modelleri”, “HEY Portalı Kullanımı”, “8 il için kirlilik kaynaklarının analizi”, "Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştayı çıktıları" konularında sunumlar yapılarak bilgi verildi. Bölgede yer alan iller (Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun) için mevcut durum tespiti yapılarak çözüm önerileri ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda illerimizin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik HEY Portalı üzerinden somut eylemler üretilmesine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştaylarına devam edilerek, 2019 yılında tüm illerimizin değerlendirilmesinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır