Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

14 Şubat 2023

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı(2021-2024), Marmara Denizi'nde yoğun bir şekilde gözlemlenen müsilajın kalıcı olarak giderilerek Marmara Denizi Havzası'nı iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejileri belirlemek ve uygulamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanmış ve 22 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısında uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planında belirlenen faaliyetlerden sorumlu ve ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalardaki gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 01.02.2023 tarihinde Balıkesir ve Bursa illeri özelinde Bursa’da ve Yalova’da, 02.02.2023 tarihinde Kocaeli ve İstanbul’da 03.02.2023 tarihinde ise Çanakkale ve Tekirdağ illeri özelinde Tekirdağ’da İl Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Eyyüp KARAHAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Belediyeler, İller Bankası Bölge Müdürlükleri, DSİ Bölge Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Üniversiteler, TÜBİTAK-MAM, Marmara Belediyeler Birliği, Sanayi ve Ticaret Odaları, Liman Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri ile tersane yönetimleri tarafından katılım sağlanmış olup toplantılarda Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planında belirlenen faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri tarafından sunumlar yapılmıştır.

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planında belirlenen faaliyetlere ilişkin gelişmelerin anlatıldığı sunumların ardından toplantılara Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Eyyüp KARAHAN’ın genel değerlendirmeleri ile devam edilmiş; sonrasında ise havzada yer alan atıksu arıtma tesislerinin ileri arıtmaya dönüştürülmesi ve atıksu arıtma tesislerindeki kapasite artırımları ve revizyonlara ilişkin yürütülmesi gereken çalışmalar, arıtma çamurlarının yönetimi, arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımının arttırılması, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile ilgili yürütülen çalışmalar, biyogaz tesislerinde ortaya çıkan sıvı fermente ürünün yönetimi, tersanelerde temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması konuları başta olmak üzere iller özelinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Söz konusu toplantılarda, Marmara Denizinin korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda takibi yapılan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planındaki faaliyetlerin belirlenen sürelerde tamamlanması yönünde görüş birliğine varılmış ve uygulamada yaşanan darboğazların kurum ve kuruluşlarca koordineli çalışılarak aşılması gerektiği vurgulanmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır