Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi başladı

10 Ekim 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dünya Bankası ile yürüttüğü Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesinin açılış toplantısı 04 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Toplantıda genel olarak küresel karbon piyasasındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğe ilişkin bilgi verilmesinin ardından, 2012 sonrası yeni karbon ticareti mekanizmaların oluşturulmasında öncü rol oynayan 25 ülkenin bir araya geldiği Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı’nın ve Türkiye’nin bu ülkeler arasında olmasının önemine değinildi. Ayrıca söz konusu proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaları içeren pazara hazırlık ortaklığı teklifinin içeriğinden anlatılırken sunumlar sonrasında gerçekleştirilen panelde paydaşların konu ile ilgili görüşleri alındı.

Küresel pazarda rekabet eden Türk özel sektörünün dünyada şekillenmekte olan iklim değişikliği rejimini yakından takip etmesi ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik dönüşümün getirdiği risklere karşı gerekli önlemleri alıp, sunduğu fırsatları zamanında değerlendirebilmesinin önemi vurgulanırken bundan sonraki dönemde kamu ve özel sektör işbirliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi

Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin pazar mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı adıyla yeni bir teknik destek programı hayata geçirilirken söz konusu teknik destek programından ülkemizin de yararlanması için bir hibe sağlandı.

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi faaliyetleri hazırlık ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşurken, hâlihazırda hazırlık aşamasında olan ülkemiz, uygulama aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş planını, ayrıntılı bütçesini ve ihtiyaç analizini içeren Proje Teklif Belgesini Dünya Bankası'na yıl sonuna kadar göndermeyi hedefliyor. Dünya Bankası tarafından söz konusu Proje Teklif Belgesi'nin onayının ardından hibe aktarımı sağlanacak ve projenin uygulama aşamasına geçilecek.

Toplantı sunumları haber ekinde yer almaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır