Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Deniz kirliliğine anında müdahale edilecek

10 Şubat 2012

Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8333 km. sahil şeridine sahip ülkemiz denizleri ulaşım, balıkçılık, yüzme suyu alanları, turizm aktiviteleri gibi hem rekreasyonel hem de ticari pek çok amaca hizmet etmekte olup, sosyo-ekonomik açıdan çok büyük öneme sahiptir.

Bununla birlikte,  kıyılarımız yoğun tanker trafiği, artan kıyı tesisi sayısı ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle risk altındadır. Sadece İstanbul Boğazından yılda 60.000, Çanakkale Boğazından ise yılda 55.000 gemi geçiş yapmaktadır. Bu risklere karşı hazırlıklı olmak ancak, planlama ve bu planlar kapsamında alt yapının oluşturulması ve kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilebilir.

 Bölgesel Acil Müdahale Planlarının coğrafi dağılımı haritası

Bu noktadan hareketle, 5312 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenme olaylarında etkin müdahalenin sağlanabilmesi için acil müdahale sistemini oluşturan 1 Ulusal ve 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı Bakanlık Makamının 08.02.2012 tarih ve 1127 sayılı oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bölgesel seviyede müdahalenin yeterli olacağı 2. Seviye bir olayın meydana gelmesi durumunda Bölgesel Acil Müdahale Planları Valiliklerce, bölgesel seviyede müdahalenin yetersiz kaldığı 3. Seviye bir olayın meydana gelmesi durumunda ise Ulusal Acil Müdahale Planı Bakanlığımızca aktive edilecektir.

Söz konusu planların uygulanması ile;
- Olayın boyutuna ve hassasiyetine göre gerekli imkân ve kabiliyetlerin zamanında sevk ve idaresi,
- Müdahale sistemi unsurları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması yoluyla kamu ve özel müdahale imkanlarının etkin kullanılması,
- Kirliliğe en uygun yöntem ve teknikler ile müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Bu sayede kazadan kaynaklanabilecek çevresel zararlar önlenebilecek veya en aza indirilebilecektir.

Acil müdahale planları değişen imkân ve kabiliyetler ile günün şartları göz önünde bulundurularak her yıl düzenli olarak güncellenecektir. Planların etkin bir şekilde uygulanması için müdahale personel ve imkanları periyodik olarak yapılacak tatbikatlarla denenecek ve yapılacak olan ulusal/bölgesel tatbikatlarla planların güncelliği sağlanmış olacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır