Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Türkiye Biyogazla Tanışıyor

01 Şubat 2012

Türkiye Biyogazla Tanışıyor

Ülkemizde yoğun bir şekilde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan gübrelerin ve diğer organik atıkların biyogaz tesislerinde işlenerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüleceği ilk biyogaz projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.
Türkiye’nin ilk biyogaz projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasındaki “Çevre Alanında Ortak İkili İşbirliği” çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Projenin ana faydalanıcısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projenin başarıyla tamamlanması için çalışmalarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde yürütüyor.

Biyogaz İklimi Koruyacak

Fosil yakıtların yerine biyogazdan elde edilecek enerjinin kullanılması yoluyla fosil yakıtlardan kaynaklanan olumsuz etkiler azalacak ve bu sayede iklim korunacak. Ayrıca proje ile gübrelerin ve diğer organik atıkların toprağa ve yüzeysel sulara olan olumsuz etkileri giderilecek, biyogaz tesisinden çıkan maddenin tarım uygulamalarında kontrollü bir biçimde kullanılması sağlanacak.

Proje Üç Temel Aşamadan Oluşuyor

Türkiye’nin ilk biyogaz projesi üç temel hedef çerçevesinde şekillendirildi. Öncelikle hayvansal atıkların yönetimine ilişkin yasal altyapı oluşturulacak. İkinci aşamada biyogaz konusunda kurumsal kapasite geliştirilme çalışmalarının ardından son aşamada seçilecek pilot bölgede sürdürülebilir bir şekilde işletilebilecek örnek bir biyogaz tesisi kurulacak.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Proje kapsamında bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapıldı. Öngörülen takvim çerçevesinde Amasya ili Suluova ilçesinin hayvansal atık sorunu ve biyogaz potansiyelini belirlemeye yönelik olarak Alman biyogaz uzmanlarınca detaylı bir analiz çalışması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Biyogaz Teknik Eğitimleri gerçekleştirilirken Almanya’da hayvansal atıklar ile ilgili yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler Türkçe’ye çevrildi.

Alman Biyokütle Araştırma Merkezi tarafından Türkiye’nin biyogaz envanteri çıkarıldı ve son olarak da pilot bölge seçimi için Türkiye’deki mevcut durumu belirlemek amacıyla hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı çeşitli illerde saha ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirildi.

Proje 2014’te Tamamlanarak Hayata Geçecek

Projenin 2014 yılında hayata geçirilmesi için önümüzdeki iki yıllık süre içinde yasal mevzuat çalışmaları başlayacak ve Alman uzmanlarca teknik ve danışmanlık hizmeti verilerek desteklenecek pilot biyogaz tesisi seçilerek Türkiye’nin ilk biyogaz tesisi faaliyete geçirilecek.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır