Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
 • Planlama ve Proje Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Envanter ve İzleme Şube Müdürlüğü
 • Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürlüğü

 

Görevleri:

 1. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin mevzuat, strateji ve politika geliştirmek, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 2. Sıfır atık yönetim sisteminde; atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, oluştuğu noktada ayrı toplanması, geri dönüşümü/kazanımına ilişkin hedef, ilke, politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda yürütülen ulusal ve uluslararası çalışma ve gelişmeleri takip etmek.
 3. Atık ve kaynak yönetimi ana teması dâhilinde sıfır atık yaklaşımı konularında çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, çalışmalara katılım sağlamak, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak.
 4. Ulusal, bölgesel, yerel düzeyde, atık ve kaynak yönetimi ile atık önleme ve azaltımı ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin plan, politika ve hedefleri içeren eylem planları yapmak, yaptırmak ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
 5. Sıfır atık yönetim sistemi uygulamaları için rehber kılavuzlar yayımlamak ve güncellemek.
 6. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanması konusunda farkındalık oluşturulması, bilincin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve koordine etmek.
 7. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sistemin iyileştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak, takibini yapmak, sıfır atık uygulamalarına yönelik izleme ve envanter çalışmalarını yürütmek ve/veya koordine etmek, uygulamanın iyileştirilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak, sıfır atık belge kriterlerinin belirlenmesini sağlamak, sıfır atık belge kriterlerini sağlayan yerlere belge düzenlenmesini sağlamak/sağlatmak.
 8. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yer alan atıkların biriktirilmesi, geçici depolanması, toplanması, ön işleme tabi tutulması ve geri kazanımına ilişkin kriterleri belirlemek, uygulanmasını takip etmek. 
 9. Görev alanına giren konularda her çeşit yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, görev alanına giren her türlü eğitim, toplantı, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.
 10.  Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 11.  Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek.
 12. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.
 13. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin mevzuat, strateji ve politika geliştirmek, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 14. Sıfır atık yönetim sisteminde; atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, oluştuğu noktada ayrı toplanması, geri dönüşümü/kazanımına ilişkin hedef, ilke, politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda yürütülen ulusal ve uluslararası çalışma ve gelişmeleri takip etmek.
 15. Atık ve kaynak yönetimi ana teması dâhilinde sıfır atık yaklaşımı konularında çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, çalışmalara katılım sağlamak, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak.
 16. Ulusal, bölgesel, yerel düzeyde, atık ve kaynak yönetimi ile atık önleme ve azaltımı ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin plan, politika ve hedefleri içeren eylem planları yapmak, yaptırmak ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
 17. Sıfır atık yönetim sistemi uygulamaları için rehber kılavuzlar yayımlamak ve güncellemek.
 18. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanması konusunda farkındalık oluşturulması, bilincin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve koordine etmek.
 19. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sistemin iyileştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak, takibini yapmak, sıfır atık uygulamalarına yönelik izleme ve envanter çalışmalarını yürütmek ve/veya koordine etmek, uygulamanın iyileştirilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak, sıfır atık belge kriterlerinin belirlenmesini sağlamak, sıfır atık belge kriterlerini sağlayan yerlere belge düzenlenmesini sağlamak/sağlatmak.
 20. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yer alan atıkların biriktirilmesi, geçici depolanması, toplanması, ön işleme tabi tutulması ve geri kazanımına ilişkin kriterleri belirlemek, uygulanmasını takip etmek. 
 21. Görev alanına giren konularda her çeşit yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, görev alanına giren her türlü eğitim, toplantı, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.
 22.  Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 23.  Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek.
 24. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.