Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliğine Uyum Dairesi Başkanlığı
 • İklim Değişikliğinin Etkileri ve Etkilenebilirlik Şube Müdürlüğü
 • Uyum Politikaları Şube Müdürlüğü
 • Yerel Uyum Planlaması Şube Müdürlüğü
 • Ulusal Uyum Platformu Şube Müdürlüğü

      Görevleri

 1. İklim değişikliğinin etkileri, etkilenebilirlik ve uyum konularında ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, gerekli konularda mevzuat hazırlamak,
 2. İklim değişikliğine uyum konusunda uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ulusal koordinasyonu sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek,
 3. Şehirlerde iklim değişikliğine uyum çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve mevzuat geliştirmek,
 4. İklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 5. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak,
 6. İklim değişikliğinin etkileri, etkilenebilirlik ve uyum konularında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 7. İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.