Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı
 • İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Şube Müdürlüğü
 • İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürlüğü
 • Yerel İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürlüğü
 • İklim Değişikliği Ar&Ge ve Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Şube Müdürlüğü
 • Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. İklim değişikliği ile mücadele ve ozon tabakasının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, gerekli konularda mevzuat hazırlamak,
 2. İklim değişikliği ile mücadele ve ozon tabakasının korunmasına yönelik uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ulusal koordinasyonu sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek,
 3. Görev alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik mevzuat çalışmaları ve diğer çalışmaları yapmak,
 4. Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ülkemizin hazırlamakla yükümlü olduğu ulusal raporları hazırlamak veya hazırlatmak,
 5. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nun koordinasyonunu sağlamak,
 6. Yerelde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, yerel ölçekte iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve mevzuat geliştirmek,
 7. Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazlarının kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 8. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak,
 9. İklim değişikliği politikaları çerçevesinde emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak,
 10. İklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 11. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 12. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 13. İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak,