Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atık Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Paneli yapıldı

24 Ekim 2011

Atık sektörü temsilcileri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile organize edilen “2023’e Doğru AB Sürecinde Atık Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Paneli” 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Panele Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin, Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Mahir Erdem ve şube müdürleri Betül Doğru ile Emine Ercan Çubukçu katıldı. Moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Toröz’ün yaptığı panele çok sayıda sektör temsilcisi de katılım sağladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürü recep Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın en önemli önceliklerinden birisinin Avrupa Birliği çevre müktesebatının ulusal çevre mevzuatına aktarılması ve uygulamaların bu doğrultuda geliştirilmesi olduğunu söyledi. Aralık 1999’da gerçekleşen Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye resmi olarak aday ülke statüsü verildiğini ve böylece AB müktesebatına uyum sürecinin başladığını belirten Şahin, Mart 2001’de ilk Ulusal Program kabulünün ardından, Bakanlıkta AB müktesebatının ulusal programa aktarılmasında sistematik bir yaklaşımla uyumlaştırma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Çevre faslının geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için 6 adet kapanış kriterinin belirlendiğini söyleyen Şahin, bu kapsamda atık yönetimi konusunda yerine getirilmesi gereken konuların entegre atık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması, kaynağında ayrı toplama ve geri dönüşüme öncelik verilmesi, düzenli depolamaya gidecek organik madde miktarının giderek azaltılması, düzensiz depolama sahalarının (vahşi çöplük alanları) kapatılarak rehabilite edilmesi ve tehlikeli atık yönetiminde atık azaltma ve geri kazanmaya öncelik veren, kaynaktan nihai bertaraf noktasına kadar kayıt ve takibe imkân veren bir atık yönetim sisteminin kurulması olduğunu aktardı. Recep Şahin konuşmasına şöyle devam etti;

“AB Süreci ile birlikte ülkemizde bölgesel ölçekte entegre atık yönetimi uygulamaları, belirgin bir ivme kazanmıştır. Bu kapsamda öncelikle bölgesel düzenli depolama tesisleri yapımı ile önceki düzensiz depolama alanlarının ıslahı atık kumbaraları ve atık getirme merkezleri üzerinden ikili toplama sistemi ile ambalaj atıkları, pil, elektronik atık vb atık türlerinin geri kazanımı uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde Katı Atık Ana Planı Projesi ile belediye atıklarının yönetiminde bölgesel işbirliği çerçevesinde birlik modeli üzerinden atık yönetimine esas teşkil edilecek bölgesel planlama yapılmıştır."

Düzenli Depolama Tesisleri 41 Milyon Nüfusa Hizmet Veriyor

Ülkemizde kişi başına üretilen ortalama evsel atık miktarının 1,15 kg/gün olup yılda yaklaşık 27 milyon ton evsel atık üretildiğini ifade eden Şahin, planlar kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 2011 yılı son çeyreği itibari ile ülkemizde düzenli depolama tesisi sayısının 59 olduğunu bu tesisler ile 756 belediyede 41 milyon nüfusa hizmet verildiğini vurguladı. Şahin ayrıca 8 adet kompost tesisinde organik atıkların işlendiğini, bir taraftan bu tesisler hizmete açılırken, diğer taraftan da eski vahşi çöp döküm alanlarının ıslahının yapıldığını söyledi. Recep Şahin sözlerini şöyle noktaladı;

"2023 yılına kadar bizleri daha da yüklü bir çalışma temposu beklemektedir. Bu manada bugünkü panelde konuşulacak konular ve çıktılar çalışmalarımıza yön vermesi açısından son derece önemli görülmektedir."

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır