Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Su Kalitesi İzlemesi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

18 Ekim 2011

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığının koordinasyonunu yaptığı “Su Kalitesi İzlemesi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı” 18 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Çevre Referans Laboratuarı ile Ölçüm İzleme Dairesi Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri de katılım sağladı.

Su kalitesi izleme çalışmaları 2005 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yüzeysel sularda ve yeraltı sularında fiziksel ve inorganik- kimyasal parametrelerin (pH, çözünmüş oksijen, nitrat, toplam fosfor, toplam çözünmüş madde) izlenmesi ile sürdürülüyor.

Projenin, GEF kaynaklı alt bileşeni kapsamında; Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illerinde belirlenmiş olan mikro havzalarda çevre dostu tarım uygulamaları, gübre yönetimi ve bitki besin maddesi yönetimi uygulamaları yapılıyor. Ayrıca gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesi amacıyla periyodik olarak seçilen mikrohavzalarda ve havzaların giriş ve çıkışlarındaki derelerde su kalitesi izleme çalışmaları da yapılıyor.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su kaynakları yönetiminde havza bazlı yaklaşım oluşturulmakta olduğu için su kalitesi izleme çalışmalarına bu kapsamda devam edileceği vurgulandı. Ayrıca tüm kurumların kendi ihtiyaçlarına göre su kalitesi izleme çalışmaları yaptıkları, hatta bazen aynı noktada çalıştıkları belirtilirken bununla birlikte farklı laboratuarlar, farklı eğitim düzeyine sahip personel ve cihazlardaki kalibrasyon farklılıklarından dolayı, karşılaştırılmaları zor olan veriler üretildiği belirtildi. Bu sebeple izleme ihtiyaçlarının tüm kurumlara hizmet edecek tek bir enstitü ile karşılanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır