Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Türkiye-Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

12 Eylül 2012

Türkiye-Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi 2. Çevre Alt Komite Toplantısı 5 Eylül 2012 tarihinde Suudi Arabistan`da gerçekleştirildi.

Toplantıya Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş ve Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanı Murat Turan`ın yanı sıra Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Murat Bayram ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından uzmanlar da katılım sağladı.

Türkiye-Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi deniz çevresinin korunması, deniz ve kıyı yönetimi, atıksu yönetimi, atıksuyun geri kazanımı, doğa koruma, iklim değişikliğine uyum konularında konsey üyesi ülkeler ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütüyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, söz konusu toplantının çevresel sorunların artık bölgesel ve küresel çabalarla çözülebileceği gerçeği göz önüne alındığında son derece önemli olduğunu, bölge ülkeleri ile her konuda olduğu gibi çevre konusunda da yoğun bir işbirliği içerisinde olunduğunu söyledi. Baş bu toplantıdan önemli sonuçlar elde edildiğini; özellikle deniz ve kıyı yönetimi, atıksu yönetimi, atıksuyun geri kazanımı, iklim değişikliğine uyum ve binalarda enerji verimliliği konularında önemli işbirliği adımları atılacağını, bu kapsamda 2013 yılında içerisinde Mart ayında Türkiye’de ve Nisan ayında Körfez Ülkelerinin birinde üst düzey iki toplantı yapılacağını kaydetti. Mehmet Baş, ülkemizin ve KİK Ülkelerinin bu konularda önemli bir bilgi birikimi olduğunu, bu bilginin paylaşılmasının çevremizin ve çevre değerlerimizin korunması için vazgeçilmez olduğu kanaatinde olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan çevre eylem planı önerisi gözden geçirilirken işbirliği konuları ile bundan sonra yapılacak çalışmalar belirlendi.

Deniz ve kıyı yönetimi, atıksu yönetimi ve suyun geri kazanımı, iklim değişikliği, doğa koruma, binalarda enerji tasarrufu, kum ve toz fırtınaları konularında işbirliğinin nasıl yapılacağı üzerinde çalışılırken, 2013 yılı mart ayında Türkiye’de deniz ve kıyı yönetimi, atıksu yönetimi, atıksuyun geri kazanımı ve iklim değişikliği konularında üst düzey bir toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca 2013 yılı eylül ayında enerji verimliliği konusunda KİK Ülkelerinin birisinde üst düzey bir toplantının düzenlenmesi, sanayi tesislerinin denetlenmesi konusunda işbirliği yapılması ve bu işbirliğinin detaylarının Türkiye’de düzenlenecek olan toplantıda belirlenmesi kararları alındı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır