Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Açılış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.

17 Eylül 2018
Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Açılış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.
Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Açılış ve Çalıştayı Yapıldı.
Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Açılış ve Çalıştayı Yapıldı.
Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Açılış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca projelendirilen, Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen “Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi” uygulamaya geçti. Bu kapsamda 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi’nde Açılış Toplantısı ve Çalıştayı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard. V. Sayın Banu BEHRAM KURAN, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yard. Sayın Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI ve Genel Sekreteri sayın Fatih AKBULUT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve İl Müdürlüklerimizin temsilcileri, GİSBİR ve GEMİSANDER başta olmak üzere tersane ve gemi geri dönüşüm sektörünün temsilcileri, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden konusunda uzman akademisyenler ve sektörle ilişkili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri; tersane ve gemi söküm sektörünün mevcut çevresel durumunun tartışılması ve uygulamaların geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi.

TER-TEMİZ Projesi ile ülkemizde bulunan tersane envanterinin çıkarılması, tersane ve gemi geri dönüşüm bölgelerinin mevcut çevresel kalite durumlarının tespit edilmesi, tersanelerin mevcut proseslerinin tespiti ve uygulanması gereken önlem ve idari kriterlerin belirlenmesi, tersanelerde ve gemi geri dönüşüm tesislerinde kullanılan geleneksel imalat süreçlerinden açığa çıkan kirletici emisyonları ile gemi inşaatı, bakımı, onarımı ve sökümü sırasında açığa çıkan atık ve kirleticileri azaltmaya yönelik temiz üretim tekniklerinin belirlenerek yaygınlaştırılması ve bu kriterler çerçevesinde mevzuatın gözden geçirilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş KAYA’nın koordinatörlüğünde yürütülmekte olan proje; Kocaeli Üniversitesi’nden Biyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde devam etmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır