Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Niçin Kamu kurum ve kuruluşlara yardım yapılır?
Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, iyileştirilmesi ve temiz bir çevrede yaşanabilmesi için yardım yapılır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımlar Şartlı Mıdır?
Evet, yapılan yardımlar şartlıdır, projelerin amacına uygun yapılması için şartlı olarak verilmektedir. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı denetimine tabidir.
Nerelere şartlı nakdi yardım yapılabilmektedir?
Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Kaymakamlıklara (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve Belediye Birliklerine yardım yapılmaktadır.
Hangi tür yardımlar yapılmaktadır?
Katı Atık Bertaraf Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon, , Derin deniz deşarjı, Çevre Kirliliği, Çevre Temizlik Araçları ve Müşavirlik Hizmetler için yardımlar yapılmaktadır.
Katı Atık Bertaraf Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projeleri için hangi tür belgeler istenilmektedir?
1-Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı 2-Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, su andaki durum ne, proje gerçekleşirse neler elde edilecek v.b.) 3-Birlikler, Belediyeler ve İl Özel İdareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine ilişkin olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım talep edildiği vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek) 4-Taahhütname (Kamu kurum ve kuruluşları) 5-Protokol (Kamu kurum ve kuruluşları) 6-Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri için Kesif özeti ve metraj cetveli (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, İller Bankası veya il özel idaresi birimleri tarafından onaylı) 7-Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Olanlardan ÇED Belgesi 8-Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı (Atık Su Arıtma ve Atık Bertaraf Tesisleri- Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekiyor) 9-İl Mahalli Çevre Kurulu Yer Seçim Kararı (Katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için) Bu proje ile ilgili başka yerlerden alınan yardım veya kredilere ilişkin bilgi ve belgeler 10-Tetkik Formu (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisleri için)
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi, Çevre Temizlik Araçları ve Müşavirlik Hizmetleri projeleri için hangi tür belgeler istenilmektedir?
1-Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı 2-Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, su andaki durum ne, proje gerçekleşirse neler elde edilecek vb.) 3-Birlikler, Belediyeler ve İl Özel idareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine ilişkin olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım talep edildiği vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek) 4-Taahhütname (Kamu kurum ve kuruluşları) 5-Protokol (Kamu kurum ve kuruluşları) 6-Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Kapsamında Yaklaşık Maliyet Cetveli 7-Proje Uygunluk Yazısı, (Müşavirlik Hizmetleri için)
Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi talepleri proje uygunluğu için hangi daireye görüşe sunulur?
Su Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığına görüşe sunulmaktadır.
Köy Muhtarlıkları çevre kirliliğinin giderilmesi ile ilgili proje taleplerini doğrudan Bakanlığa müracaat edebilirler mi?
Kaymakamlık aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderebilirler.
Müşavirlik hizmetlerinden alınan ödeneklerle nerelere harcama yapabilirler?
Proje çizimi harita, zemin etüt, fizibilite gibi faaliyetlerde harcama yapabilirler.
Yaz aylarında ve yazlık yerlerdeki site sakinlerinin bulunduğu yerde Arıtma gerekli olduğu halde, arıtma yoksa ve kötü kokuda saçıyorsa nereye müracaat etmeleri gerekmektedir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, zabıta ve polis karakollarına müracaat edebilirler.
Belediyeler tip projesi, arıtma projelerine yardım alabilmek için nereye müracaat etmeleri gerekir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
Verilen paralar amacına uygun kullanılmadı ise nasıl bir yol izlenir?
Verilen ödenek geri alınır ve bir daha ilgili yere bu kapsamda ödeme-yardım yapılmaz.
Talep dosyaları doğrudan aracı kurum olmadan gönderip yardım alabilir mi?
Hayır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla gönderilmesi gerekir.
Müşavirlik hizmetlerinden alınan ödeneklerle harcama yapıldığında Uygunluk yazısı ve ÇED gereklidir veya gerekli değildir yazısı olacak mı?
Evet, olması gerekir.
Bakanlıkça şartlı olarak araçlar için verilen ve hesaplarına aktarılan paralarla kurum/kuruluşlar araçları piyasadan mı DMO dan mı alacak?
Satın alınacak araçlar DMO kanalıyla alınacaktır. (Yeni Uygulama)
DMO'dan satın alınan araçlara da Bakanlığın amblemi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilmiştir yazısı yazdırılacak mı?
Evet yazdırılacak.
Katı atık bertaraf geri dönüşüm tesisi kurulması için Belediyeler Birliğine üye olan ilçe ve belde belediyeleri; Çevre Kirliliğinden alınan şartlı nakdi yardımlardan üyelik aidatı ödenebilir mi?
Evet, gerekli evraklar tamamlandığında ödeme yapılabilir.
Şartlı olarak verilen yardımlardan yapılan harcamalarda faturaların suretleri mi yoksa asılları mı gönderilecek?
Faturaların aslı olacaktır.
Belediyemize çöp konteynırı almak istiyoruz. Bakanlığınızdan herhangi bir destek alabilir miyiz?
Bakanlığımızdan yardım alabilmek için öncelikle belediyenin  bir talepte bulunulması gerekiyor. Talepten sonra  yıl içerisinde yapılan yönetmeliğe uygun talepler  bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilmektedir.