Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

SİYANÜRÜN HALKA SATIŞI YASAKLANDI

29 Kasım 2019

29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile siyanürlü bileşiklerin halk satışı yasaklandı.

29.11.2019 tarihten itibaren, siyanürlü bileşikler madde olarak halka satış amacıyla imal ya da ithal edilemeyecek ve internette veya başka bir elektronik ortamda halka satılmayacak.

Yönetmelikle birlikte, madde veya karışımların sanayide kullanılması endüstriyel kullanım, eğitim veya sağlık gibi alanlarda kullanılması profesyonel kullanım olarak tanımlandı. Buna göre, tedarikçiler siyanürlü bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde “Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir” ifadesine yer verecekler.

Ayrıca, siyanürlü bileşiklerini kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında madde olarak veya bir karışım içinde kullananlar ve dağıtıcılar, söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçılarına Yönetmeliğin Ek-17’sinin Ek-XI’inde yer alan 'Son Kullanıcı Beyannamesi'ni verecekler. Bunun yanı sıra, bu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığımıza da iletecekler.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır