Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

11 Ekim 2021

7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a istinaden Türkiye Çevre Ajansının kurulması ve Çevre Kanununda yapılan düzenlemelerin yanı sıra Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğiyle de uyumlu hale getirilmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;
•    Belediyelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sıfır atık sorumlularının belirlenmesi ve az nüfuslu belediyelere kolaylık sağlanması amacıyla nüfusa göre çevre görevlisi, çevre mühendisi ve danışmanlık hizmeti alınmasına,
•    Belediyelerin hizmet nüfusuna göre çalışabilecekleri toplama ayırma tesislerinin kapasite ve kriterlerine,
•    Atıkların geri dönüştürülebilir ve diğer atık olmak üzere en az ikili biriktirileceği, ayrı biriktirilen atıkların belediyeler tarafından ayrı şekilde toplanarak lisanslı atık işleme tesislerinde işleneceğine,
•    Belediyelerde sıfır atık nitelikli belge alınması için biyobozunur atıkların ayrı olarak toplanacağı üçlü toplama sisteminin (geri dönüştürülebilir-biyobozunur-diğer atık) kurulmasına, 
•    Zincir marketler ile üniversitelere nitelikli belge alma zorunluluğu getirilmesine,
•    Biriktirme ekipmanları ile taşıma araçlarında sıfır atık logosunun kullanılmasına, 
•    Belediyelerin sıfır atıkla ilgili olarak vatandaşlara yönelik mobil iletişim hattı kurulmasına, 
•    Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip satış noktalarının tüketiciler tarafından getirilen kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı yapılması durumunda pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmasına,
•    İlaç satışı yapılan yerler ile İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı'nda belirtilen yerlerde atık ilaçların toplanacağına, 
•    Atık ilaçların beyaz renkli biriktirme ekipmanında biriktirilmesine,
•    Sıfır atık belgesi alması gereken bina ve yerleşkelere kargo şirketleri, laboratuvarlar, hukuk büroları, dernek, kooperatif, çevre danışmanlık firmaları, meslek kuruluşları, kafeterya ve restoranların ilave edilmesine,
•    Toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde gıda atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi için belediyeler tarafından sistem kurulmasına,
•    Sıfır atık belgesi alan yerlerin ayrı biriktirdikleri atıklarını sıfır atık belgesi olan mahalli idarelere veya lisanslı atık işleme tesislerine verebileceklerine,
•    Sıfır atık kapsamında ayrı biriktirilen ve toplanan atık verilerinin aylık olarak sıfır atık bilgi sisteminden girilmesine,
•    Vatandaşların getirip atıklarını bırakabileceği ve sıfır atık sisteminin temel unsurlarından olan atık getirme merkezlerinin belediyeler tarafından kurulmasının ve toplama verimini artırmak için mobil atık getirme merkezleriyle bu sistemin desteklenmesinin zorunlu olduğuna,
•    Atık getirme merkezlerinin kurulmasında asgari 1000 m2 şartı alan bulunamaması durumunda belediyenin nüfusuna göre birkaç bölgede parçalı olarak atık getirme merkezlerinin oluşturulabileceğine,
•    Atık getirme merkezi için sınıf ayrımının kaldırılmasına,
•    İnsan yoğunluğunun yüksek olduğu alanlardan alışveriş merkezlerinde mobil atık getirme merkezi kurulmasına,
•    Atık getirme merkezlerinin teknik esaslarının Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslarla belirleneceğine

yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılarak sıfır atık bütüncüllüğün sağlanması amacıyla bu Yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır