Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlandı

12 Ekim 2021

Atık işleme tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Yönetmelik ile;
 
1. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlüklere ilave olarak tesis faaliyeti özelinde kriterler belirlenmiş, 
2. 7.6.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alarak faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinin teknik özellikleri yeniden düzenlenmiş ve diğer atık işleme tesislerinde olduğu gibi bu tesisler için de 10.9.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansı alma şartı getirilmiş, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin yürülükten kaldırılmış,
3. Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi ayırımı kaldırılarak bu tesisler “Toplama Ayırma Tesisi” olarak tanımlanmış, bu tesislerin alabilecekleri atık kodları ve tesis kriterleri belirlenmiş,
4. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. İlgili idareden izin alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerine bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara uyum sağlayarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çevre lisansı alma şartı getirilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
- İl müdürlüğünden izin belgesi alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri,
- Çevre lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri, hurda metal işleme tesisleri ve geri kazananım tesislerinin, 
mevcut izin/lisans sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam etmeleri, süre bitiminde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda çevre lisansı almaları şartı getirilmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır