Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

“Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi” Açılış Semineri

20 Ocak 2020
“Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi”  Açılış Semineri

İnsan sağlığı ve çevreyi kalıcı özellik gösteren kimyasalların olumsuz etkilerinden korumayı, kısıtlama, yasaklama yada önleme gibi tedbirler alarak bu maddelerin üretimlerini, kullanımlarını, ticaretini ve salınımları ile stokları ve atıklarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen “Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi” Bakanlığımız tarafından 23 Mayıs 2001’de imzalanmış olup, 14 Nisan 2009 tarihinde 5871 sayılı Kanun olarak (Resmi Gazete:14.04.2009, No.27200) TBMM’nin onayından geçmiş ve Bakanlar Kurulunca kabul ederek 30 Temmuz 2009’da yayımlamıştır. (Resmi Gazete:30.07.2009, No.27304). Sözleşme, 12 Ocak 2010 tarihinde Türkiye için resmen yürürlüğe girmiştir.

Bu gelişme ile birlikte Kalıcı Organik Kirleticilerin bertarafı konusunda yoğun çalışmalar ve projeler gerçekleştiren Bakanlığımız; Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ilgili Avrupa Birliği  mevzuatının da dikkate alınması neticesinde, 14 Kasım 2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmi Gazete’de “Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliği”ni  yayımlamıştır.

Bu alanda yapılan çalışmaların devamı niteliğinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faydalanıcılığında  ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde, 3 yıl sürmesi planlanmış olan "KOKlarla Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi" başlatılmış olup, proje ile AB KOK Tüzüğü ve Stockholm Sözleşmesi’nin ülkemizde uygulama kapasitesini artırmak ve kirlenmiş sahaların yönetimi konusunda ulusal kapasitenin artırılması hedeflenmiştir.    

14 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen açılış seminerine birçok Kamu Kurum Temsilcisi ve Bakanlığımız temsilcilerince geniş katılım sağlanmıştır. Seminerde UNDP adına, Mukim Temsilci Yardımcısı Seher ARINER; Avrupa Birliği Delegasyonu (EUD) adına,  Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel GUTIERREZ HIDALGO DE QUINTANA; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali ECER ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin DÖKMECİ açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Ardından  “Kimyasallar Yönetimi Mevcut Durum” konusunda Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdür V. Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU; “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” konusunda Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gülhan SAYGILI sunum yapmışlardır. Proje hakkında bilgileri içeren sunum ise, UNDP Kimyasallar ve Atık Projeler Koordinatörü Mahmut OSMANBAŞOĞLU tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır