Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlendi

18 Aralik 2012

Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE'nin birlikte yürüttüğü İklim Değişikliği'nin Etkileri ve İklim değişimine Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesinin son çalıştayı 06 Aralık 2012 tarihinde Konya’da gerçekleştirildi.

Farklı kuruluşlardan yaklaşık 80 kişinin katılım sağladığı çalıştayda, yerel yönetimler, üniversiteler, çevre ve iklim konularında çalışan enstitü, kurum ve kuruluşlar temsil edilirken iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm önerileri tartışıldı.

Edirne, İzmir, Trabzon ve Konya illerinde gerçekleştirilen çalıştayların ana amacı yerel otoritelerin, akademisyenlerin, STK’ların, öğrencilerin kendi coğrafi bölgelerinde hissettikleri iklim değişikliğinin etkilerini tespit etmek, bölgesel olarak öncelik alanlarını saptamak, önerilerini almak ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak.

Bölgesel iklim değişikliğinin etkilerinin ve farkındalık düzeyinin tespit edilmesi için gerçekleştirilen 4 çalıştayın ardından proje, öğretmenlere yönelik hizmet içi seminerler ve "İklim Değişikliği Farkındalık" bilim kampları ile devam edecek. Eğitimler ve kamplar aracılığıyla, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusunda katılımcıların bilinçlenmesi, tutum değişikliğine yol açarak konuyu içselleştirmeleri hedeflendi.

Proje, Türkiye'nin dört coğrafi bölgesinde (Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara) 8 ili (Trabzon, Samsun; İzmir, Muğla; Kayseri, Konya; Bursa, Edirne) kapsayacak şekilde tasarlanmış olup, Aralık 2013’te bitmesi planlanıyor.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır