Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

16 Kasım 2018
Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.
Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.
Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıkların merkez birimlerinden, Bölgesel Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri ve taşra teşkilatımız ile üniversitelerden, sektörün ilgili dernek, birlik ve sivil toplum kuruluşlarından ilgi gösterilen açılış toplantısı 14 Kasım tarihinde Bakanlığımız Konferans Salonu’nda yapıldı.

Açılış konuşmaları Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR ve Proje Yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Alper ÜNAL tarafından yapıldı. Toplantıya Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Sadi KIZIK ile Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yahya KESİMAL ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Sn. A. Talha TÜRKOĞLU da katıldılar.

Sn. BİRPINAR konuşmasında; İTÜ ile gerçekleştirilen HEYGEL projesinin, alanında modelleme ve dünyada gelişen tekniklerin kullanılmasıyla, hava yönetimi için etkin çözümlerin şehirlerimizde yayılmasının önemine dikkat çekti.

Bakanlığımızın 1986 yılından bu yana hava kirliliği ile ilgilendiğini vurgulayan Sn. BİRPINAR, yapılacak çalışmaları önemsediğini, projenin sonuçlarının paylaşılmasını beklediğini özellikle belirtti.

Hedef tüm Türkiye!

Hava kirleticilerinin; oluşumu, yayılımı, izlenmesi sürecinin ve kontrolünün belirli ulusal bir sistematik çerçevesinde yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında kurulu bulunan Hava Emisyon Yönetim Portalı, kısaca HEY olarak adlandırıldı. Coğrafi bilgi sistemleri altyapısıyla hizmet veren portalda önce Marmara Bölgesi için emisyon dağılım haritaları ve bölgesel emisyon envanteri tamamlandı.

HEY Portalı devam projesinde de, bilgi teknolojileri kullanılmaya devam ediliyor!

Hava kalitesi modeli çalıştırılmasını da mümkün kılan HEY Portalı üzerinden diğer bölgelerin çalışılmasına HEYGEL-Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi Projesiyle devam edilecek. Tüm Türkiye’nin bölgesel hava kalitesi ve emisyon dağılım haritalarının 2023 yılı itibariyle tamamlanacak.

Açılış oturumunda Proje Yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Alper ÜNAL, hava yönetiminin temeli olan emisyon envanterinin özellikle altını çizerek bu sürecin sürekli gelişen bir yapıya sahip olması gerektiğini belirtti.

Halihazırda kullanılan HEY Portalı yapısıyla, kilometre ölçeğinde emisyon dağılım haritalarının hazırlandığını belirten Sn. ÜNAL, HEYGEL projesiyle sokak ölçeğinde sonuçlar elde edilmesinin amaçlandığını vurguladı. Bakanlığımız ile yürütülen çalışmalarda sürekliliğin sağlanmış olması hususunu vurgulan ÜNAL, ülkemizin HEY yapısıyla birlikte; gelişen teknikler ve uygulamalar ile aynı düzeyde bir anlayış içinde olduğunun altını çizdi.

 Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde bütünleşik çalışıyoruz!

Teknik oturumda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Betül AYDIN KÜÇÜKAY, ülkemizde hava kalitesi yönetiminin hangi dayanaklar üzerinden yürütüldüğünü belirttiği sunumunda, özellikle şehirlerde hava kalitesi yönetiminin esaslarına vurgu yaptı.

Sn. KÜÇÜKAY, hava kirleticilerinin miktar belirleme, önceliklendirme, emisyon azaltım hedefi belirleme planlarıyla hem mevcut durumun hem de gelecek senaryolarının çalışılması gerektiğini belirtti. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte kirletici miktarı belirleme ve analiz etme adımlarının, emisyon envanteri ve modelleme ile bütünleştirilmesi gerektiğini belirten Küçükay, bu üç ölçeğe esas çalışmaların birlikte yürütülmesi gereğine dikkat çekti.

Kaynakta emisyon azaltım örneklerine de yer veren KÜÇÜKAY, ayrıca Bakanlığımızca hava kirliliğinin sağlık etkileri konusunda da ilgili kurumlar ile işbirliği halinde bulunulduğuna dikkat çeken KÜÇÜKAY günümüzde gerekli olan bilgi sistemleri ile entegre çalışılması ihtiyacının hava yönetiminin tüm başlıklarında yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ve bu çerçevede sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Bilgiyi görselleştirmek önemlidir!

HEYGEL devam projesinin detaylarına ait sunumunda Sn. ÜNAL, haritalar kullanılarak görselleştirme, atmosfer modeliyle çalışılan senaryolar ile şehirlerde mevcut Temiz Hava Eylem Planlarının etkin şekilde iyileştirilmesi, eğitimler ile farkındalığın arttırılması ve sokak seviyesinde hava kalitesi konsantrasyon tahmini için model geliştirilmesi adımlarını aktardı. Hava kalitesine yönelik çalışmaların; problemin tanımı ve tespiti ile başlaması gerektiğine dair örnekler veren ÜNAL, hangi adımların hangi aşamalarda birarada hareket etmesi gerektiğini de vurguladı. Portal yapısını gösteren sunumunda Ünal, ayrıca kirletici kaynaklarının emisyon etkisine dair örnekler de sundu. HEY Portalı ile görselleştirilen haritaları paylaşan ÜNAL, ileri düzey modelleme ve tahminleme adımlarına ilişkin bilgileri de aktardı.

Açılış toplantısı teknik oturumun ardından, soru- cevap bölümüyle sonlandırıldı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır