Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğüne Bağlı İller için Hava Kalitesi Değerlendirme ve Hava Emisyon Yönetim Portalı Çalıştayı 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Konya'da Gerçekleştirildi.

08 Ekim 2018
Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştayı 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Konya'da Gerçekleştirildi.
Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştayı 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Konya'da Gerçekleştirildi.
Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştayı 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Konya'da Gerçekleştirildi.

Hava kalitesi yönetiminde ortak veri tabanı ve karar destek aracı olarak geliştirilen Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı 2017 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında hizmet veriyor. “Hava Emisyon Yönetim Portalı” ile; kirletici kaynaklardan veri toplanıp, emisyon miktarları hesaplanarak emisyonların 1km*1km zamansal ve mekânsal çözünürlük ile dünyada örnek teşkil edecek şekilde Unix tabanlı hava kalitesi modeli uzaktan çalıştırılarak haritalar hazırlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan “Hava Emisyon Yönetimi Portalının Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 27.06.2018 tarihinde imzalanan protokol ile başladı. Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması ve HEY Portalının doğru ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda planlanan proje aktivitelerinin ilk ayağı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetim Dairesi Başkanlığı, Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Yürütücülüğü ile, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve yardımcıları, Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi, bu merkeze bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile ilgili Belediyeler ve Üniversitelerin de katılımlarıyla Konya ilinde 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda, katılımcılara “Hava Kalitesi Yönetimi”, “Emisyon Envanterleri ve Hava Kalitesi Modelleri”, “HEY Portalı Kullanımı”, “10 il için kirlilik kaynaklarının analizi” konularında sunumlar yapılarak bilgi verildi. Bölgede yer alan iller (Konya, Karaman, Antalya, Niğde, Nevşehir, Burdur, Kayseri, Isparta, Aksaray, Afyonkarahisar) için mevcut durum tespiti yapılarak çözüm önerileri ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda illerimizin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik HEY Portalı üzerinden somut eylemler üretilmesine ilişkin farkındalık oluşturuldu. Çalışmalara diğer Temiz Hava Merkezleri ile devam edilmesi planlanıyor.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır