Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi Projesi (AATSER) Eğitim Projesi Çalıştayı

26 Kasım 2019
Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi Projesi (AATSER) Eğitim Projesi Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

23.05.2019 Tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”in uygulanmasının daha sağlıklı bir zemine oturtulmasının sağlanması için 2019 yılı içerisinde Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan ve Konya Teknik Üniversitesi yükleniciliğinde gerçekleştirilen Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi Projesi (AATSER) ile; kentsel/endüstriyel atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitimi programlarının sertifikalandırma ve sınav süreçlerinin dünyadaki örneklerinin araştırılarak, ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitim ve sertifikalandırma sistemi geliştirilmesi ve 2020 yılından itibaren başlayacak eğitimlerde kullanılmak üzere, eğitim dokümanları, videoları vb. oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, proje kapsamında oluşturulan eğitim modülleri, eğitimlerde kullanılacak dokümanlar, görseller ve eğitim filmlerinin katılımcılarla paylaşılarak katkılarının alınması amacıyla 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konya ilinde AATSER Projesi Eğitim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştaya, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı ile proje koordinatörü kurum olan Konya Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri, Ankara, Konya ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin temsilcileri ve proje kapsamında görev alan öğretim üyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir kitle tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştayın ilk günü yapılan açılışta, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Recep AKDENİZ ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Babür ÖZÇELİK’in açılış konuşmalarının ardından, proje koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan NAS tarafından katılımcılara projenin tanıtımını içeren bir sunum yapılmış olup, çalıştay süresince 22 modülden oluşan eğitim programına ilişkin dokümanlar, görseller ve eğitim videoları katılımcılarla paylaşılmış, katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır