Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Akdeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüğü'ne bağlı illerde Bölgesel Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019

Hava kalitesi yönetiminde ortak veri tabanı ve karar destek aracı olarak geliştirilen Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı 2017 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında hizmet veriyor.

“Hava Emisyon Yönetim - HEY - Portalı” ile kirletici kaynakların emisyon miktarları hesaplanarak emisyonların 1km*1km zamansal ve mekânsal çözünürlük ile dünyada örnek teşkil edecek şekilde Unix tabanlı hava kalitesi modeli aracılığıyla uzaktan çalıştırılarak hava kalitesi haritaları hazırlanıyor.

HEYGEL Projesi ile Bölgesel Çalıştaylar Serisi devam ediyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan “Hava Emisyon Yönetimi Portalının Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 27 Haziran 2018 tarihinde imzalanan protokol ile başlamıştır. Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması ve HEY Portalının doğru ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetim Dairesi Başkanlığı Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Yürütücülüğü ile bölgesel çalıştayların dördüncüsü Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bağlı illerden; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerin de katılımlarıyla Adana’da 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, katılımcılara “Hava Kalitesi Yönetimi”, “Emisyon Envanteri ve Hava Kalitesi Modelleme”, “HEY Portalı Kullanımı”, “Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bağlı 7 il için kirlilik kaynaklarının analizi” konu başlıklarında hem sunumlar yapılarak hem de interaktif çalışma yapılarak bilgi verilmiştir. Bölgede yer alan iller (Adana, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis) için mevcut durum tespiti yapılarak çözüm önerileri ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda illerimizin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik HEY Portalı üzerinden somut eylemler üretilmesine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştaylarına devam edilerek, 2019 yılında tüm illerimizin değerlendirilmesinin tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır