Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi açılış etkinliği gerçekleştirildi.

25 Mayıs 2022
Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkemizde yürütülen döngüsel ekonomi çalışmalarını bir üst noktaya taşımak, sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek, döngüsel ekonomiye ilişkin strateji ve yol haritasını belirlemek amacıyla Avrupa Birliği IPA fonları ile desteklenen yaklaşık 3.2 milyon avro bütçeli ve 3 yıl sürecek olan “Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” 7 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır.

Bakanlığımızın (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığı) nihai faydalanıcısı olduğu "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi"nin açılış etkinliği 23 Mayıs 2022 tarihinde yaklaşık 200 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Açılış etkinliği ayrıca Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanmıştır.

Açılış etkinliğinde, Bakan Yardımcımız ve İklim Başmüzakerecimiz Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus MEYER-LANDRUT, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent ÖZCAN, Genel Müdürümüz Sayın Eyyüp KARAHAN, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Program Otoritesi Başkanı Sayın Aytaç YÜKSEL ve DAI Global Austria, Başkan Yardımcısı, AB İşleri Birim Başkanı Sayın Jakob ZEIDLER tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.

Bakan Yardımcımız Sayın Hasan SUVER de katılımlarıyla etkinliğimizi onurlandırmışlardır.

Açılış konuşmalarında, döngüsel ekonominin tüm paydaşları kapsaması sebebiyle işbirliği yapılmasının önemi vurgulanmış ve ülkemize sağlayacağı katkılardan bahsedilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik bilgilere yer verilerek; ülkemize özgü bir “Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planı”nın ilgili kurumlarımız ve sektör kuruluşlarıyla beraber hazırlanacağı, eylem planının hazırlanmasını desteklemek için “Sektörel Etki Değerlendirme Çalışması” yapılacağı, AB Plastik Stratejisi ve Tek Kullanımlık Plastik Direktifi doğrultusunda mevcut uygulamaların gözden geçirilerek tek kullanımlık plastikler ve deniz çöplerine ilişkin ülkemize özgü bir yol haritası geliştirileceği, döngüsel ekonomi alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütüleceği, atık oluşumunu önlemeye ve ayrı toplamayı desteklemeye yönelik entegre atık yönetim sisteminin değerlendirileceği ve sıfır atık uygulamalarının gözden geçirilerek en iyi uygulamalara ilişkin kılavuzların hazırlanacağı hususları paylaşılmıştır.

Proje ile döngüsel ekonomi çerçevesinde daha az kaynak kullanılarak, daha az enerji tüketilerek ve daha az atık üretilerek “sürdürülebilir çevre” ve “yeşil kalkınma” kavramlarına dair ülkemizde yeni bir bakış açısının geliştirilmesine ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmemize katkı sağlanacağı vurgulanarak açılış etkinliği tamamlanmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır