Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

07 Ekim 2020

Ülkemizde akarsulardan su temin edilerek karada yapılan birçok kültür balıkçılığı tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin atıksularının izlenmesine yönelik hususlar, diğer endüstriyel sektörlerle birlikte debiye bağlı olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde düzenlenmiştir.

Söz konusu tesislerin su kullanım miktarları oldukça fazla olmasına rağmen atık sularının kirlilik yükü diğer sektörlere oranla düşük olmakta, aynı zamanda bu atıksular yalnızca organik kirlilik içermektedir. Ayrıca, izleme sıklıklarının fazla olmasının tesislere maddi yük getirmesi sebebiyle sıklıkların azaltılması yönünde gelen talepler de dikkate alınarak, hâlihazırda haftada iki ile dört ayda bir arasında değişmekte olan izleme sıklıkları, 50 m3’ten küçük tesislerde yılda 2, 50 m3’ten büyük tesislerde ise yılda 4 kez olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve anılan düzenleme 7/10/2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır