Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Genelgeler

 

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar 31.12.2021 tarihli ve 2595501 sayılı Olur
Atık Toplayıcıları 2022/6
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi 2020/12
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132882 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 02.06.2023 tarihli ve 6572817 sayılı Olur
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132858 sayılı Olur
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 22.12.2020 tarihli ve 274424 sayılı Olur
Akümülatör Depozito sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 07.12.2022 tarihli ve 5213726 sayılı Olur
Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 07.12.2022 tarihli ve 5213796 sayılı Olur
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge - Ek-1 2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge 2024/3
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7

Mahallli İdareler Seçimleri

2014/01

04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları”  2015/5993
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 21.12.2023 tarihli ve 8300478 sayılı Olur
Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 20.03.2023 tarihli ve 6005151 sayılı Olur

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2022/14
Marmara Denizi Eylem Planı'nın Uygulanmasına İlişkin Genelge 2021/12

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi

2021/1
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliğinin Denetiminde Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2023/4
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği Denetimi Yetkisinin Devri Genelgesi 2023/3

Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi

2019/9 Sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi Kılavuzları-1 için tıklayınız.

2 - İl Faaliyet Raporu Format

3 Aylık Deniz Çöpleri Envanter Tablosu

2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4
Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge 2020/19

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi

2021/19

Müzik Yayın İznine İlişkin Usul ve Esaslar 29/12/2022 tarihli ve 5422454 sayılı Olur
Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları 2022/20
Yakıt ve Yakma Sistemleri Değişikliği Talepleri Hakkında Genelge 2022/17

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi 2023/2
Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları 2022/20
Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi-İş Termin Planı 2021/13
Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17
COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi 2020/13
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi 2019/17
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi----Klavuz 2018/14
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar 2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar  
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi'nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11