Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER İÇİN BÖLGESEL HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME ve HAVA EMİSYON YÖNETİM PORTALI ÇALIŞTAYI 11-12 TEMMUZ 2019 TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Temmuz 2019

Hava kalitesi yönetiminde ortak veri tabanı ve karar destek aracı olarak geliştirilen Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı 2017 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularında hizmet veriyor. “Hava Emisyon Yönetim Portalı” ile; kirletici kaynaklardan veri toplanıp, emisyon miktarları hesaplanarak emisyonların 1km*1km zamansal ve mekânsal çözünürlük ile dünyada örnek teşkil edecek şekilde Unix tabanlı hava kalitesi modeli uzaktan çalıştırılarak haritalar hazırlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan “Hava Emisyon Yönetimi Portalının Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 27.06.2018 tarihinde imzalanan protokol ile başladı. Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması ve HEY Portalının doğru ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetim Dairesi Başkanlığı, Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Yürütücülüğü ile, Temiz Hava Merkezlerinden altıncısı olarak Marmara Temiz Hava Merkezi, bu merkeze bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile ilgili Belediyeler ve Üniversitelerin de katılımlarıyla Erzurum ilinde 11-12 Temmuz 2019 tarihlerinde çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda, katılımcılara “Hava Kalitesi Yönetimi”, “Emisyon Envanterleri ve Hava Kalitesi Modelleri”, “HEY Portalı Kullanımı”, “11 il için kirlilik kaynaklarının analizi” sunumları yapılarak bilgi verildi. Bölgede yer alan iller (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) için mevcut durum tespiti yapılarak çözüm önerileri ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda illerimizin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik HEY Portalı üzerinden somut eylemler üretilmesine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Bölgesel Hava Kalitesi Değerlendirme Çalıştaylarına devam edilerek, 2019 yılında tüm illerimizin değerlendirilmesinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır