Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Döngüsel Ekonomi Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi

07 Ekim 2022
Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Döngüsel Ekonomi Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi

Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişinin teşvik edilmesi ve AB Döngüsel Ekonomi Modeli doğrultusunda Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen  “Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” kısaca DEEP Projesi kapsamında Özel ve Kamu Sektörlerine Yönelik Döngüsel Ekonomi Çalıştayları düzenlendi. Çalıştayların açılışları, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcımız Sayın Recep Akdeniz ve Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanı Dr. İsmail Raci BAYER tarafından gerçekleştirildi.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Recep Akdeniz açılış konuşmalarında; döngüsel ve yeşil bir ekonomiye geçişin önemine vurgu yaparak Ülkemize özgü bir “Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planı”nın hazırlanmasında tüm kurum, kuruluş ve özel sektörün katılım ve katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

03-04 Ekim 2022 tarihlerinde Özel Sektöre, 05-06 Ekim 2022 tarihlerinde Kamu Sektörüne Yönelik Ankara’da gerçekleştirilen Döngüsel Ekonomi Çalıştayları ile paydaşların değerlendirmeleri ve geri bildirimlerinin alınması, paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunulması ve “Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı” yol haritasının hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Paydaşlara AB iyi uygulama örneklerinin aktarıldığı, finansman olanaklarının ve kurumlar arası iş birliği fırsatlarının ele alındığı Çalıştaylar sayesinde; AB ve ulusal döngüsel ekonomi politikaları ve uygulamaları arasındaki farklılıkların değerlendirilmesine dair bir adım daha atıldı.

Özel Sektöre Yönelik olarak düzenlenen Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda; “Döngüsel İş Modelleri”, “Sürdürülebilir/Döngüsel Standartlar ve Sertifikasyon & Atık Durumunun Sona Ermesi ve Yan Ürünler”, “Döngüsel Ekonomi Finansmanı”, “İyi Uygulamalar” oturumları düzenlendi. İnteraktif oturumların yanı sıra işletmeler arası iş birliğine fırsat sağlayan görüşmelerin yapıldığı bir paralel oturum da gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde aralarında Avusturya, Hollanda ve Finlandiya’dan şirketlerin de yer aldığı 12 şirket, olası döngüsel ekonomi ortaklığı fırsatları için Türk şirketler ile buluştu.

Kamu Sektörüne Yönelik olarak düzenlenen Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda ise; “Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi Geliştirme”, “Ülke Uygulamaları”, “Döngüsel Ekonomi Finansmanı”, “Döngüsel Ekonomi Alanında İlerlemenin İzlenmesi”, “Döngüsel Ekonomi Uygulamalarında İyi Örnekler” oturumları düzenlendi, yerel yönetimlerde döngüsel ekonomiye yönelik ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Her iki Çalıştayın son oturumunda ise Proje kapsamında gerçekleştirilen “Piyasa Araştırması ve Kurumsal Ziyaretlerin Sonuçları” konusunda bilgi verilerek, merkezi yönetimler,  yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile interaktif grup çalışması yapıldı ve döngüsel ekonomideki boşluklar, ihtiyaçlar, çözüm önerileri ve döngüsel ekonominin fırsatları konusunda görüşleri alındı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır