Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

25 Mart 2021

“Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Taraf olduğumuz Stockholm Sözleşmesi kapsamında, kalıcı organik kirletici özellik gösteren kimyasalların üretim, kullanım, ithalat ve ihracatının yasaklanması, salımlarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması, bu kimyasallara ait stokların ve atıkların çevreye uyumlu şekilde bertarafının sağlanması ve bu kimyasallarca kirlenmiş alanların belirlenmesi ve çevreye uyumlu şekilde iyileştirilmesi, ulusal uygulama planının oluşturulması ve belirli aralıklarla uygulama planının güncellenmesi, bu kimyasalların her birinin; toplam üretim, ithalat ve ihracat miktarları, ithal/ihraç ettiği devletlerin listesinin belirli aralıklarla raporlanması ile bu kimyasallara ilişkin genel ve özel raporlama ülkemizin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmek ve Stockholm Sözleşmesi’nin AB nezdinde uygulama Tüzüğü olan Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla, Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliğinin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu yönetmeliğe Bakanlığımız web sitesi mevzuat bilgi sisteminden ve Genel Müdürlüğümüz web sitesi mevzuat/yönetmelikler kısmından ulaşılabilmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır