Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) Toplantısı yapıldı

17 Aralik 2012

İklim değişikliği ile mücadelede ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla oluşturulan İklim Deşikliği Koordinasyon Kurulu’nun(İDKK) 2012 yılındaki ikinci toplantısı 13 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar açılış konuşmasında, iklim sisteminin adalet temelinde, ortak ve farklı sorumluluklara uygun olarak korunması konusunun uluslararası müzakerelerde ülkemizin temel amacı olmaya devam edeceğini; bu kapsamda Katar’da gerçekleştirilecek olan ve 2012 sonrası iklim rejiminin netleştirilmesinin amaçlandığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 18. Taraflar Konferansı’nda, ülkemizin süreçten karlı çıkmasına ve özel koşullarının etkin biçimde savunulmasına yönelik çaba harcanacağını ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeleye kendi imkânları ölçüsünde katkıda bulunma kararlılığının devam ettirileceğini vurguladı.

İklim değişikliği ile mücadele alanında günümüz dünyasında Düşük Karbonlu Kalkınma diye adlandırılan yeni ekonomi ve kalkınma anlayışlarının gelişmeye başladığını dile getiren Bakan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Türkiye’nin ilk yeşil büyüme stratejisi olduğunu, 2011-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı’nın uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Konuşmasında mevzuat hazırlıkları çalışmalarına da değinen Bakan Bayraktar, 25 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile sanayi sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonların izlenmesi, doğrulanması ve raporlanmasının sağlanacağını; iklim değişikliği ile mücadelenin oldukça önemli bir kısmını oluşturan iklim değişikliğine uyum faaliyetleri hakkında ise İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın tamamlanarak uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar konuşmasını, kentsel dönüşüm neticesinde kurulacak olan şehirlerin sadece afetlere dayanıklı şehirler değil, aynı zamanda çevrenin korunduğu, planlı ve sağlıklı bir altyapı ile ekonomik kalkınmanın sağlandığı ve bunlarla birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiği şehirler olacağını; bu manada Türkiye’nin, iklim dostu şehircilik anlayışı ve gelişmekte olan çevreci bir ülke şuuruyla yoluna devam edeceğini ve çevreye yapılan yatırımın aslında insana yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ülkemizin öncelikli konularının, istişare edildiği toplantının temel gündem maddelerini;
- Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi’nin BMİDÇS Sekretaryası’na sunulması,
- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin İDKK’ya üyelik talebinin değerlendirilmesi,
- İklim Değişikliği Eylem Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının paylaşılması,
- Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek olan 18. Taraflar Konferansı öncesinde ülkemiz tarafından BMİDÇS’ye sunulacak olan taslak karar metni üzerinde fikir birliğinin sağlanması
konuları oluşturdu.

Toplantı sonucunda:
1. Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri Kalite Kontrol/Kalite Güvence Planının onaylanması hususunun bir sonraki İDKK toplantısı gündemine alınmasına,
2. İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları bölümü hariç tutularak ve söz konusu bölümün hariç tutulmasına ilişkin ilgili kurumlarca gösterilecek gerekçeleri içerek şekilde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası’na 18. Taraflar Konferansı’ndan sonra sunulmasının onaylanmasına,
3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin İDKK üyeliği talebinin kabulüne,
4. İDKK’nın yapısı, üyeleri ve İDKK teknik çalışma grupları ile müzakere çalışma gruplarının yeniden yapılandırılması ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesi ve çalışma sonuçlarının bir sonraki İDKK toplantısında sunulmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Muhammet Balta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ercan Tıraş, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat Kadıoğlu ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Baş’ın yanı sıra İDKK üyesi kurum ve kuruluşlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin üst düzey temsilcileri katılım sağlandı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır