Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Edirne İli İklim Değişikliği Eğitimi

10 Eylül 2019
Edirne İli İklim Değişikliği Eğitimi

Avrupa Birliği – Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)” kapsamında Ülkemizde iklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadelenin hız kazanması, yerel ölçekte farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi amacıyla 20 ilde iklim değişikliğine uyum sürecinde farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Edirne ilinde 10-12 Eylül 2019 tarihleri arasında “İklim Değişikliği Eğitimi” nin onbirincisi gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdürlüğümüz İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne ilinde faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli illerimizden de temsilciler katılım sağladı.

Üç gün süren eğitim kapsamında katılımcılar;

  • İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye etkileri,
  • Türkiye’nin İklim Politikası: İklim Değişikliği ile Mücadelede Unsurları -  Uluslararası Boyut, Yasal ve Kurumsal Yapı,
  • İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi,
  • Kentler ve İklim Değişikliği: Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Yönetiminde İklim Değişikliği ile Yerelde Mücadele,
  • Kentler ve İklim Değişikliği: Yerel İklim Eylem Planları,
  • İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu,

konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır