Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmıştır.

09 Haziran 2022

Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ve standartlara uygun ürünlerin elde edilmesi, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılarak usulsüz kullanımların önlenmesi, mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmış olup dış paydaş görüşlerine açılmıştır.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüşe açılan taslağa ilişkin görüşlerinizin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde "Görüş Formu"na işlenerek 01 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza ve hasan.usalan@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda;Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır