Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Benzin ve Naftanın Depolanması Ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı.

05 Aralık 2018

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir terminalden diğerine veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında yapılan / kullanılan işlem, tesis ve tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin azaltılması amacıyla hazırlanan “Benzin ve Naftanın  Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği” 05.12.2018 tarihli ve  30616 sayılı Remi Gazete’de yayımlandı.

Bu düzenleme ile söz konusu akaryakıt ürünlerinin depolanması, dolumu, nakliyesi ile akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında yapılan / kullanılan tesis ve tankerlerden salınan Benzen, Toluen, Ksilen ve benzeri organik buhar ve gazların azaltılması hedeflenmektedir.  Bu çerçevede; söz konusu Yönetmelik ile petrol depolama tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında UOB kontrolüne ilişkin ekipmanların kurulumu, kontrolü ve yeterliliğine ilişkin sistem oluşturulması ile benzin buharının tutulması ve geri kazanılması sonucunda, özellikle kanserojen madde içeriği bulunduğundan insan sağlığını, yer seviyesi ozon kirliliğine sebep olarak çevre kalitesini olumsuz etkileyen Uçucu Organik Bileşik emisyonlarının kontrolü ve azaltılması sağlanacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır