Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı

28 Haziran 2021

Bakanlığımız tarafından uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında gerek 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan revizyonlar, gerekse de 7261 sayılı Kanun ile Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile çevre mevzuatı uygulamalarındaki gelişmelere uyum sağlanması amacı ile "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 26/06/2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen Yönetmelik ile;

 • Ambalaj atıklarının öncelikle yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve/veya enerji kaynağı olarak kullanılması sureti ile bertaraf edilecek atık miktarının azaltılmasının esas olduğu belirtilmiş,
 • Ambalaj atıklarının  Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanması, ambalaj atıklarının geri kazanımında öncelikle maddesel geri dönüşümün esas alınması, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıklarının düzenli depolama tesislerine gönderilmemesi, düzenli depolama tesisleri tarafından da geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıklarının kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılmış,
 • Plastik poşetler ve diğer tek kullanımlık ambalajlar başta olmak üzere ambalajların üretimi ve tüketiminde çevresel risklerin azaltılmasına yönelik düzenleyici tedbirlerin alınması, ambalajların üretiminde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilmesi hususunda düzenleme yapılmış,
 • Genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesi kapsamında ambalaj üreticilerinin, ambalajlı ürün piyasaya sürenlerin ve satış noktalarının görev ve yükümlülükleri belirlenmiş, ambalajların sahip olması gereken asgari şartlar ile bu ambalajlara yönelik işaretleme-etiketleme zorunlulukları tanımlanmış, 1/1/2020 tarihinden sonra piyasaya sürülen ambalajlar için “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ilkesi kapsamındaki finansal sorumlulukların sadece geri kazanım katılım payı uygulamasıyla yerine getirileceği belirtilmiş,
 • Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirleneceği ve Ajansın “depozito sistem yöneticisi” olarak faaliyet göstereceği belirtilerek ambalaj ve ambalaj atıkları konusunda Ajansın depozito dışındaki diğer faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılmış,
 • Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi uygulamalarına 1/1/2022 tarihinden itibaren cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması esası düzenlenmiş, depozito yönetim sistemine yönelik değerlendirme ve düzenlemelerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacağı belirtilmiş,
 • Belediyelerin mevcut ambalaj atıkları yönetim planı uygulamalarının Sıfır Atık Yönetmeliği'nde öngörülen geçiş takvimi doğrultusunda sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarına geçişlerine kadar sürdürülmeye devam edileceği düzenlenmiş,
 • Mevcut ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri kazanım tesislerinin Bakanlıkça bu yönde yeniden düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilecekleri düzenlenmiş,
 • Piyasaya süren işletmelerin ve mevcut yetkilendirilmiş kuruluşların yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nden kalan geri dönüşüm ve/veya geri kazanım hedeflerine yönelik yükümlülüklerini Bakanlıkça ayrıca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirileceği yönünde geçici madde düzenlemesi yapılmıştır.

  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır