Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

03 Ağustos 2023

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünlerden;  

• Plastik poşetler (plastik alışveriş torbaları) için 27/12/2022 tarihli ve 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “38,5 kr/adet” geri kazanım katılım payı tutarında herhangi bir değişiklik yapılmadan uygulamanın aynı tutar şeklinde devam ettirilmesi, 

• Plastik ambalaj, cam ambalaj, metal ambalaj ve kompozit ambalaj ürün cinsi altında yer alan “içecek ambalajları (adet)” için yüzde yirmi arttırılması,

• Bu ürünlerin dışındaki “diğer ürünler” için ise iki katı arttırılması suretiyle geri kazanım katılım payı tutarları 1/8/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince 1/8/2023 tarihli ve 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar” yürürlüğe konulmuştur.
 
Bununla birlikte, plastik poşetler için 2023 yılında adet başına uygulanan “25 kuruş” tutarında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup uygulama aynı şekilde devam ettirilecektir.

2/8/2023 tarih ve 32267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır