Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Çevreci Sokaklar

BakanlıÄ?ımızca çevreci sokak uygulamalarına destek verilecektir. Proje baÅ?vurularının  il ve ilçe belediye baÅ?kanlıkları tarafından yayımlanan dokümanlarda bahsi geçen hususları eksiksiz olarak içeren 1 adet dosya ile Valiliklere (Çevre ve Åžehircilik İl MüdürlüÄ?ü) 31.12.2013 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 
Desteklenecek Proje Konuları:
 
1-Çevreci Sokaklar
 
a. TrafiÄ?e Açık
 
i. Sokakta çevre ve Å?ehir estetiÄ?inin korunması ve geliÅ?tirilmesine yönelik uygulamalar (tabela, çanak anten düzenlemeleri vb.)
ii. Atıkların toplanmasına iliÅ?kin çevreci uygulamalar
iii. Sokak aydınlatmasında kullanılan enerji tasarrufuna veya alternatif enerji kullanımına yönelik uygulamalar
 
b. TrafiÄ?e Kapalı
 
i. Sokakta çevre ve Å?ehir estetiÄ?inin korunması ve geliÅ?tirilmesine yönelik uygulamalar (tabela, çanak anten düzenlemeleri vb.)
ii. Atıkların toplanmasına iliÅ?kin çevreci uygulamalar
iii. Sokak aydınlatmasında kullanılan enerji tasarrufuna veya alternatif enerji kullanımına yönelik uygulamalar
iv. Engelli vatandaÅ?ların kullanımına uygun kaldırım düzenlemeleri
v. YayalaÅ?tırma alanlarının düzenlenmesi
vi. Çevre düzenlemeleri kapsamında aÄ?açlandırma ve peyzaj uygulamaları
 
2- Organik atıklar ambalaj atıkları (kaÄ?ıt, cam, plastik, metal vb.) ile tehlikeli atıkların (pil, akü, floresan lamba ve kartuÅ?, toner vb.) kaynaÄ?ında ayrı toplanması ve toplanan atıkların lisanslı tesislerde iÅ?lenmesinin saÄ?lanmasına iliÅ?kin uygulamalar

 

Söz konusu yazı için tıklayınız.

Desteklenecek Proje Konuları için tıklayınız.

Çevreci Sokaklar Genel Hükümler için tıklayınız.