Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı ve Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır

07 Temmuz 2022

Ülkemizde elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik düzenlemeler 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına (2012/19/EU, WEEE ile 2011/65/EU, RoHS II, 2017/2102/EU, RoHS II) uyumu çerçevesinde "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" ve "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" Bakanlığımızca hazırlanmış olup dış paydaşların görüşlerine açılmıştır.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüşe açılan taslaklara ilişkin görüşlerinizin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde "Görüş Formu"na işlenerek en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza ve sifiratikuygulamalari@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır