Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri Raporlaması
15 Mart 2018

Ulusal Hava Kirleticileri Envanteri Raporlandı!

Ülkemizin; 1983 ve 1984 yıllarında taraf olduğu Birleşmiş Milletler Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi ve altındaki Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının Uzun Dönemli Finansmanı Protokolü çerçevesinde raporlama yükümlülüğü bulunan envantere ilişkin 1990-2016 yıllarına ait hesaplama 15 Şubat 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 15 Mart 2018 tarihi itibariyle Bilgilendirici Envanter Raporu gönderilerek 2018 yılı raporlama yükümlülükleri yerine getirilmiştir.

Verilere AÇA ve Emisyon Envanteri ve Projeksiyonlar Merkezi arşivinden erişim mümkün…

Resmi İstatistik Programı’nda “Hava Kirletici Emisyon İstatistikleri” kapsamında yer alan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryası ile birlikte Avrupa Çevre Ajansı Bilgi ve Gözlem Ağı’na raporlanan envanterin 1990-2016 yıllarına ait emisyon toplamlarına internet erişimi aşağıdaki adreslerden sağlanabilir:

http://cdr.eionet.europa.eu/tr/un/clrtap/inventories/ ;

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2018_submissions/

Emisyon miktarlarının yıllara göre değişimini görmek için tıklayınız.