Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023) Hazırlandı.

05 Aralik 2017

Bakanlığımızca doğal kaynaklarımızın ve ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirme, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji belirleme sorumluluğu çerçevesinde 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı ile 2023 yılına kadar yapılması planlanan atık yönetim faaliyetlerine yönelik tüm atık türleri için geri kazanım, ön işlem, ara depolama ve bertaraf yöntemlerinin bölgesel olarak belirlenmiş, ihtiyaç duyulan tesis yatırımları için kapasite, lokasyon ve zaman bilgilerini de içeren Plan, genel yatırım ve işletme maliyetleri için de bir yol gösterici olacak plan sonucunda kamu yatırımı ihtiyacının teknoloji seçimine bağlı olarak yaklaşık 2 milyar € ile 3 milyar € arasında olması beklenmektedir.

 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı çerçevesinde ortaya konacak politika ve uygulamalar ile Ülkemizin daha iyi organize edilmiş, entegre ve kurumsal yapısı güçlü bir atık yönetim sistemine sahip olması, hem de vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama imkânı sağlanabilecektir.  

 

Bu kapsamda hazırlanan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı’nın ilgili tüm taraflara ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır