Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi Kapanış Toplantısı yapıldı.
13 Nisan 2017

Bakanlığımız koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”nin Kapanış Toplantısı 10 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi.

 Söz konusu kapanış toplantısına, Bakanlığımız Merkez Birimleri ve İl Müdürlüklerimiz ile proje koordinatörü kurum olan Selçuk Üniversitesi’nin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlbank, TÜİK, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu tarafından katılım sağlandı.

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ ile Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh YILDIZ’ın açılış konuşmalarının ardından proje koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan NAS tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar ve projenin sonuçları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

 Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ yaptığı konuşmada, Bakanlığımız 2023 stratejik hedefi olan tüm belediye nüfusunun atıksu arıtma tesisi hizmetinden faydalanıyor olabilmesi amacıyla, mevcut arıtma tesislerinin mevzuata uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve bu tesislerde kalifiye personellerin bulundurulmasının önemine vurgu yaparak ülkemizdeki atıksu yönetimi konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti.

 Proje koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan NAS sunumunda, ülke genelindeki 1127 adet evsel/kentsel atıksu arıtma tesisinin ziyaret edilerek, bu tesislerin türleri ile mevcut durumlarının, tesislerin sorunlarının ve bu sorunların çözümü için gerekli yatırım maliyetlerinin de projede belirlendiğini söyledi.

 Toplantı, katılımcıların soruları cevaplanarak ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme yapılarak tamamlanmıştır.