Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi Karadeniz Bölgesi Çalıştayı Samsun’da gerçekleştirildi.
Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi Karadeniz Bölgesi Çalıştayı Samsun’da gerçekleştirildi.
26 Şubat 2018

Bakanlığımızın koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi kapsamında 22-23.02.2018 tarihleri arasında Samsun’da 2 günlük “Karadeniz Bölgesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Bölgesinde çamur yönetiminde yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyen çalıştay, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ’in açılış konuşması ile başladı. Çalıştaya, Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisi işletmecileri, İl Müdürlüklerimiz ve ilgili kurum/kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştayın ilk oturumunda, proje yürütücüsü Prof. Dr. Dilek SANİN ve ekibi tarafından Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi’nin amacı ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İkinci oturumunda ise arıtma çamurlarının geri kazanımı ve bertarafına yönelik yaşanan sorunlar ve ilgili yönetmelikler hakkındaki sektör ve bakanlık sunumları gerçekleştirildi.

Çalıştay ikinci günü, Karadeniz Bölgesinde yaşanan çamur sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları ile son bulmuştur.