Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi İç Anadolu Bölgesel Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
07 Kasım 2017

 Bakanlığımızın koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi kapsamında 02-03.11.2017 tarihleri arasında Ankara Plaza Otelde 2 günlük “İç Anadolu Bölgesel Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 

İç Anadolu Bölgesinde yaşanan çamur sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyen çalıştay Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ’in açılış konuşması ile başladı. Çalıştaya, İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisi işletmecileri, İl Müdürlüklerimiz ve ilgili kurum/kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

 

Çalıştayın ilk oturumunda, proje yürütücüsü Prof. Dr. Dilek SANİN ve ekibi tarafından Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi’nin amacı ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İkinci oturumunda ise arıtma çamurlarının geri kazanımı ve bertarafına yönelik yaşanan sorunlar hakkındaki sektör sunumları gerçekleştirildi.

 

Çalıştay ikinci gününde, İç Anadolu Bölgesinde yaşanan çamur sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları ile son bulmuştur.