Türkiye- Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Çevre Çalışma Grubunun 3. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
14 Nisan 2017

 Türkiye- Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Çevre Çalışma Grubunun 3. Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde 12.04.2017 tarihinde Ankara’da Anadolu Hotels Downtown’ da gerçekleştirildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Recep AKDENİZ’in Başkanlığında düzenlenen toplantıya Körfez ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden katılım sağlanmıştır.

Sn. AKDENİZ konuşmalarında; bu toplantının, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Körfez Ülkeleri Konseyi Üyesi Ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılması için bir vesile olacağına ve çevre alanında deneyim ve bilgilerin paylaşımını sağlayacağını ifade ederek, gerçekleştirilen bu çalışmaların gelecekte öngörülen işler için de iyi bir ivme oluşturacağını dile getirmiştir.

Sn. AKDENİZ; 2017-2018 yıllarında Türkiye – KİK arasında çevre alanında işbirliğinin sağlanması için hazırlanan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen büyük ilerlemelere dikkat çekerek, İstanbul ve Bahreyn’de gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve kaza sonucu oluşan petrol kirliliğine acil müdahale konularında gerçekleştirilen teknik ziyaretlerde edinilen tecrübelerin önemine değinerek, 2017-2018 yıllarını içeren söz konusu Eylem Planının;  işbirliği konusunda her iki tarafın da kararlı olduğunun ve birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların bir taahhüdü niteliğini taşıdığını vurgulamıştır.

Söz konusu toplantıda, 2017-2018 yıllarında Türkiye – KİK arasında çevre alanında işbirliğinin sağlanması için hazırlanan Eylem Planı kapsamında Çevre Yönetimi, Ormancılık, Meteoroloji, Enerji Verimliliği Doğa Koruma ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele ile İlgili İşbirliği Konuları gündeme getirilerek, deniz kirliliği, atık yönetimi, atıksu yönetimi, istilacı türlerin yönetimi ve korunan alanlar konusunda gerek Ülkemizde gerekse Körfez Ülkelerinin birinde karşılıklı teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, yerinde incelemeler yapılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmüş olup Ülkemiz ve Körfez üye Ülkeleri ile iyi ilişkilerin sürekliliği sağlanmıştır.

Toplantının koordinasyon ve lojistik hususları Bakanlığımız adına Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz Kıyı Dairesi Başkanlığınca yürütülmüştür.